Benvinguts al Port de Mataró -Dimarts, 19 de març de 2019

Avisos

Noves Concessions i Autoritzacions 2019

NOVES CONCESSIONS I AUTORITZACIONS 2019

 

Dotzè termini de presentació de sol·licituds: del 26 de febrer de 2019 al 18 de març de 2019 (ambdós inclosos) 

Dilluns a divendres: de 9:30 h a 12:30 h  i de 15:00 h a 18:30 h
Dissabtes, diumenges i festius: de 10:00 h a 12:30 h

 

Read more...

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern

CODI DE CONDUCTA
Per donar compliment a l’Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, publiquem a continuació els següents documents:

ORGANITZACIÓ

 • Estructura organitzativa i de funcionament:
  • Organigrames:
   Presentem l'organigrama del Consorci Port Mataró aprovat pel consell de govern i d'acord amb els estatuts de l'entitat.
   Organigrama Port Mataró »
  • Format: jpg | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 01/01/2017

   Acords de creació i funcionament:
   Presentem els decret 236/1997 que estableixen la creació del Consorci Port Mataró i els estatuts que regulen el seu funcionament, i les posteriors modificacions de 2002 i 2005.
   Estatuts 1997 »  |  Modificació Estatuts 2002 »  |  Modificació d'estatuts 2015 »
   Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 29 de gener de 2015

   Cartes i catàlegs de serveis:
   El consell de govern aprova anualment el catàleg de serveis que presta el consorci així com les tarifes corresponent.
   Serveis i tarifes Consorci Port Mataró »
   Format: pdf | Actualització: anual | Darrera versió: 24 de desembre de 2018

   Catàleg de procediments:
   El consell de govern aprova el reglament d'explotació que regula tots els procediments del consorci.
   Reglament d'explotació i policia del Port de Mataró »
   Format: pdf | Actualitzció: Quan es modifiqui | Darrera versió: 30 d'octubre de 1998

 • Alts càrrecs i directius:
  • Relació alts càrrecs i directius:
   El consorci Port de Mataró només disposa d'un alt càrrec. Mostrem a continuació la fitxa de perfil i trajectòria professional.
   Gerent »
  • Format: pdf | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera versió: 11 de juny de 2015

   Incompatibilitats:
   El càrrec de gerent no concorre en cap incompatibilitat.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Activitats, bens i interessos:
   Adjuntem enllaç al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya on trobareu les activitats, bens i interessos dels alts càrrecs i directius del consorci Port de Mataró.
  • Activitats, béns i interessos » 
   Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015

   Retribucions:
   Adjuntem enllaç al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya on trobareu les retribucions dels alts càrrecs i directius del consorci Port de Mataró.
   Retribucions »
   Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015

  • Indemnitzacions:
  • Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen d'indemnitzacions.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Dietes:
   Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen de dietes.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs:
   Presentem el Codi de bones pràctiques que ha de regir els alts càrrecs i directius del consorci Port de Mataró.
   Codi de bones pràctiques »
   Format: pdf | Actualització: Quan hi ha modificacions | Darrera versió: 19 de novembre de 2013.

 • Empleats públics:
  • Relació de llocs de treball del sector públic:
   El consorci Port de Mataró disposa de cinc treballadors.
   Annex de personal »
  • Format: pdf | Actualització: Anualment | Darrera revisió: 2017

   Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració:
   El consorci Port de Mataró no disposa de personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració.
   Format, actualització i versió: No aplica.

  • Retribucions indemnitzacions i dietes:
   Adjuntem el total de les retribucions dels empleats públics del consorci Port de Mataró.
   Retribucions 2017 »
  • Format: pdf | Actualització: Anual, segons pressupostos | Darrera versió: 2017

   Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen d'indemnitzacions.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen de dietes.

   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Convocatòries: accés i resolució:
 • Representació sindical:
  • Nombre d'alliberats sindicals:
   Pel nombre de treballadors el consorci Port de Mataró no disposa d'alliberats sindicals.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Cost del alliberats sindicals:
   Pel nombre de treballadors el consorci Port de Mataró no disposa d'alliberats sindicals.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 

ECONOMIA I FINANCES

 • Pressupostos:
 • Informes d'auditoria de comptes i fiscalització:
 • Patrimoni de la Generalitat de Catalunya:
  • Inventari de bens i immobles:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Béns mobles de valor especial:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Gestió del patrimoni:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Contractació patrimonial:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Subvencions i ajuts:
  • Subvencions i ajuts previstos:
   El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
   Format, actualització i versió: No aplica.

  • Subvencions i ajuts atorgats:
   El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Control financer de les subvencions i els ajuts:
   El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 

CONTRACTACIÓ

Pot veure la contractació pública del consorci Port de Mataró al nostre perfil del contractant »

 

TERRITORI

 • Plans territorials sectorials:
  • Plans territorials sectorials:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Informació cartogràfica:
  • Bases cartogràfiques, serveis webs geogràfics i visors i aplicacions:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ

 • Plans i programes generals i sectorials:
  • Plans i programes generals i sectorials:
   Enllaç al Pla de ports de la Generalitat de Catalunya.
   Pla de ports »
   Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015.

 • Auditories dels serveis públics:
  • Auditories dels serveis públics:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Informació estadística:
  • Estadística oficial:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Altres estadístiques:

   No aplica.

   Format, actualització i versió: No aplica.

 

PROCEDIMENTS JURÍDICS

 • Normativa:
  • Normativa sectorial:
   Enllaç a la normativa portuària.
   Normativa portuària »
   Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015.

   Directives, instruccions i circulars:
   Enllaç a d'altres normatives d'interés.
   Altres normatives »
   Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015.

   Normativa en tràmit:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Règim d'intervenció administrativa:
  • Actes amb incidència sobre el domini públic:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Revisió d'actes administratius:
  • Revisió d'actes administratius:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública:
  • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública:
   No n'hi ha cap.
   Format, actualització i versió: No aplica.


 • Dictàmens:
  • Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa:
   No s'ha produït.
   Format, actualització i versió: No aplica.


gene   ajuntament

  emas   logo_iqnet   LOGO ISO 14.001 grande número   LOGO ER 9000QUALITAT AmbNumero BN Casero

l 41º 32'N  ­­­–  L 02º 26'E

Atenció a l’usuari:
Horari d'estiu d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:30h a 12:30h i de 15:00h a 18:30h; dissabtes, diumenges i festius de 10:00h a 12:30h.

Canal 9 VHF
Tel: 93 755 09 61 - 93 755 09 01
Fax: 93 790 29 42
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nov_2010_peqExplora o descarrega el darrer butlletí del Port de Mataró »

 

subscriu-te!

 

Meteo port Mataró

decaleg-banner

El Port i el Medi Ambient 

Nou Pla Estratègic i Director 

Coneix les activitats del Port? (club de rem, escola de vela, motos aquàtiques, submarinisme, etc.)

Coneix les activitats del Port? (club de rem, escola de vela, motos aquàtiques, submarinisme, etc.).

Consorci Port Mataró · Passeig del Callao s/n · 08301 Mataró · © Consorci Port Mataró.

Tel. +34 93 755 09 61 · Fax: +34 93 790 29 42 · This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.