Webcams del port

Alguer de Posidònia

Des de 1997 l’alguer de Mataró és objecte d’un projecte de seguiment científic amb voluntariat de la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques de Mataró (SPAS), coordinats per l’Escola del Mar de Badalona i el suport de L’Ajuntament de Mataró. L’objectiu d’aquest projecte és doble: per una banda conèixer l’estat en que es troba actualment aquest hàbitat i per l’altre transmetre a la societat el seu valor com a patrimoni natural. Cada any el projecte publica les dades en un informe anual.

La Posidònia és una planta endèmica de la Mediterrània, arriba a formar grans extensions de prats, també anomenats alguers. Mataró té una de les praderies més importants en quant a extensió. No és una alga, és una planta superior d’origen terrestre que fa milions d’anys es va adaptar a viure dins el mar. Creix als fons sedimentaris, entre els 0 i els 40 metres de profunditat, allà on arriba la llum que li permet fer la fotosíntesi.

La Posidònia oceànica és una fanerògama marina, és a dir, una planta superior amb estructura de corm, amb especialització histològica anatòmica i reproductiva: presenta arrels o rizomes, tija, fulles, flors i fruits amb llavors, diferenciant-­se així de les algues.

Existeixen tan sols unes 60 espècies de fanerògames marines distribuïdes pels mars i oceans del planeta, presentant per tant una baixa diversificació. Al mar Mediterrani en concret, trobem 5 de les espècies existents, essent la Posidònia oceànica l’espècie més emblemàtica i important al Mediterrani ja que és un endemisme d’aquest mar, és a dir, no la trobem en cap altre lloc del planeta.

La praderia de la costa de Mataró ocupa unes 700 ha des de pocs metres de fondària fins a superar els 27 metres en alguns punts.

A l’herbassar de la costa de Mataró hi trobem unes 21 espècies de peixos, 13 espècies considerades residents d’aquest ecosistema i 8 espècies considerades passants o aleatòries.

La importància de la conservació de les praderies de posidònia com a ecosistema rau en la gran biodiversitat que acull.

És l’hàbitat de gran quantitat d’organismes, moltes espècies hi fan les postes d’ous sota protecció dels depredadors i els alevins es refugien fins assolir la talla adulta.

La Posidònia actua com a filtre biològic, emmagatzemant carboni i disminueix d’aquesta manera el CO2 present a l’atmosfera, reduint així els efectes del canvi climàtic.

Immobilitza a més metalls, hidrocarburs i altres substàncies tòxiques en arrels i rizomes, retenint-­los i deixant-­los fora de circulació de la xarxa tròfica.

Destaquen espècies com el serrà (Serranus cabrilla), la vaca serrana (Serranus scriba), la variada (Diplodus vulgaris), l’esparrall (Diplodus annularis), la juliola (Coris Julis), l’enrocador (Symphodus ocellatus), el tord rogenc (Symphodus mediterraneus), la castanyoleta (Chromis chromis) o el tamborer (Symphodus cinereus).

Les praderies es troben entre els ecosistemes més productius del planeta. A més, algunes d’aquestes espècies son d’interès comercial.

Sense Posidònia, el mar seria un lloc amb menys pesca, menys platges, aigües més brutes, però sobretot hi hauria menys vida.

La Posidònia presenta arrels o rizomes, tija, fulles, flors i fruits amb llavors, diferenciant-­se així de les algues.

Conèixer què és la Posidònia i la seva funció ens ajudarà a respectar-la

Posidònia 2021

POSIDONIA 2021 és una iniciativa ambiental nascuda a partir de la inquietud de diferents persones i col·lectius de Mataró i el Maresme amb l’objectiu de promoure la conservació i recuperació del seu alguer de posidònia i les nombroses espècies que formen part del mateix ecosistema.

La declaració per part de la Generalitat de Catalunya d’aquest alguer com a Zona Especial de Conservació ZEC dins la Xarxa Natura2000 des del 2014 fa evident la fragilitat d’aquests fons marins i molt especialment de la Posidònia oceànica llegir per obtenir més more information. Això recomana que es facin presents de forma efectiva i alhora viable en tota l’àrea protegida aspectes com la gestió preventiva, la millora ambiental, l’aprofitament sostenible o la restauració d’ecosistemes.

Des del primer moment aquest projecte va tenir un gran suport tant a nivell institucional com privat la qual cosa va facilitar la signatura del primer Acord de Custòdia Marina a Catalunya amb la participació de l’associació Posidònia 2021, l’Ajuntament de Mataró i la Generalitat de Catalunya.

Posidònia 2021 ha recuperat el Vell Marí, una embarcació que està situada al Pantalà K2, amb la que s’han iniciat les accions de divulgació a centres escolars.

Navegació responsable

Documents

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró