Webcams del port

Certificacions

MARPOL. El Port de Mataró expedeix el Certificat Oficial de Residus MARPOL (Marine Pollution), que acredita la gestió responsable de residus que fan els propietaris de les embarcacions. MARPOL són un conjunt de normes internacionals la finalitat de les quals és la prevenció de la contaminació marina provocada per les embarcacions. Aquest certificat està homologat per Capitania Marítima i la Generalitat de Catalunya.

El Port de Mataró és un centre receptor de residus i té capacitat per emetre el Certificat oficial de residus MARPOL que acredita que els propietaris de les embarcacions fan la gestió responsable de residus, reconeguda a nivell internacional.

Per obtenir-lo, cada vegada que un usuari necessiti llençar residus, cal que avisi prèviament a Marineria o gestioni aquesta descàrrega a través de les empreses nàutiques amb base al port i homologades per aquesta tasca. D’aquesta manera, cada cop que es realitzi una descàrrega de residus seguint aquest procediment, l’usuari obté un rebut oficial. Presentant tots els rebuts recopilats al llarg de l’any, el Port de Mataró expedeix en Certificat MARPOL, que demostra la bona gestió dels residus que ha fet l’usuari durant l’any.

Reconeixements per la cura amb el Medi Ambient

El Port de Mataró ha aconseguit evidenciar el compliment de les accions de Biosphere Sustainable alineades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, ha fet participar els empleats en un projecte comú i ha sigut valorat positivament pels clients.

El Port de Mataró està en possessió de la Norma ISO 14001, Sistemes de Gestió Ambiental (SGA), una norma internacional que permet a les empreses demostar el compromís assumit en la protecció del medi ambient a través de la gestió dels riscos mediambientals associats a l’activitat desenvolupada.

El Port de Mataró està en possessió de la Norma ISO 9001, la norma internacional que se centra en tots els elements de la gestió de la qualitat amb els que una empresa ha de comptar per a tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat del seus serveis.

El Port de Mataró forma part del Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya. Aquest Programa ofereix eines, suport i reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions i/o operacions a Catalunya i que de manera voluntària volen establir un compromís per a reduir les seves emissions de GEH.

EMAS. És un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals per a empreses i altres organitzacions, d’aplicació voluntària, que permet avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental i està reconegut per la Unió Europea. Des del juliol de 2005, el Consorci Port de Mataró està en possessió de la certificació EMAS de la Generalitat de Catalunya.

BANDERA BLAVA.  La Fundació Europea d’Educació Mediambiental, l’ADEAC, atorga des de l’any 1998 al Port de Mataró la Bandera Blava en reconeixement de la gestió mediambiental del Consorci Port Mataró. Aquest guardó reconeix l’alt nivell del Port de Mataró en aspectes relatius al salvament, socorrisme i primers auxilis, qualitat de les aigües, seguretat i servei i a la informació i educació mediambiental.

A banda d’aquests tres reconeixements, cal sumar-hi la Gestió de Residus Especials MARPOL. La denominació d’aquests residus prové del conveni MARPOL 73/78 (abreviatura de Marine Pollution), conjunt de normes internacionals la finalitat de les quals és la prevenció de la contaminació marina provocada per les embarcacions ja sigui per causes operatives o accidentals. Aquest certificat està homologat per Capitania Marítima i la Generalitat de Catalunya.

El Port de Mataró és un centre receptor de residus i té capacitat per emetre el Certificat oficial de residus MARPOL que acredita que els propietaris de les  embarcacions  fan la gestió responsable de residus, reconeguda a nivell internacional.

Documents i enllaços

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró