Webcams del port

Concurs de construcció i explotació d’un centre d’activitats de turisme nàutic

El Consell de Govern celebrat el 14 de desembre de 2022 ha aprovat la convocatòria d’un concurs públic per a la construcció i explotació d’un edifici sota l’espai del mirador final resultant de l’ampliació del passeig, on quedarà un espai cobert d’uns 250 .

Cal assenyalar que el Pla especial del Port de Mataró preveu un espai edificable corresponent a la Illa IV de la zona 6b14c amb un sostre màxim de 480 en PB+1 per a usos esportius, administratiu, educatiu i sociocultural. 

Això, juntament amb la intenció del Consorci de fomentar i diversificar l’oferta de turisme nàutic per tal que aquells que no tenen embarcacions puguin gaudir també del mar i que, actualment, no hi ha cap necessitat interna d’ocupar aquest espai, s’ha decidit promoure aquest concurs que té com a objecte l’atorgament de la concessió demanial per a la construcció d’un edifici que sigui la base per activitats nàutiques, així com la seva explotació. El termini de la concessió serà de 15 anys, ampliables a 25.

La concessionària, haurà d’adequar les instal·lacions segons les condicions i usos previstos al Pla Especial del Port de Mataró, així com a la resta de normatives que l’afecten. A més, ha de preveure l’adequació de, com a mínim, escomeses de serveis d’aigua, sanejament i llum; la distribució interior, la instal·lació de lavabos i de sistemes de ventilació i climatització; i l’adequació de sistemes d’amarraments.

A més de l’oferta econòmica, el concurs valorarà altres aspectes com la generació de llocs de treballs, la inversió i qualitat de la proposta, la diversitat de les activitats ofertades, l’impacte sobre el medi ambient i la promoció i divulgació de la marca “@portdemataro”, entre d’altres punts.

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró