Webcams del port

Condicions legals de la galeria

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web Portmataro.com són de titularitat exclusiva del Consorci Port de Mataró o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Portmataro.com. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Portmataro.com explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.

No s’autoritza en cap cas:

El Consorci Port de Mataró es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions de la normativa sobre propietat intel·lectual per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web Portmataro.com poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el codi penal (articles 270 i següents).

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró