Webcams del port

Convocatòria de concurs d’atorgament d’autoritzacions d’ús d’amarradors, i opcionalment pallols i aparcaments

L’objecte d’aquestes condicions és la regulació del procediment a seguir per l’atorgament de autoritzacions administratives per l’ús d’amarradors d’embarcacions, i opcionalment de pallols i aparcaments, al Port de Mataró. A tal efecte, es recullen els criteris i procediments objectius a que s’atén per a la sol·licitud, l’assignació i la resolució d’incidències, sota els principis de concurrència, transparència, igualtat i no discriminació; així com el règim econòmic aplicable segons el tipus de títol que s’atorgui. 

La convocatòria de concurs per iniciar el procediment d’atorgament d’autoritzacions d’ús d’amarradors d’embarcacions, i opcionalment pallols i aparcaments, al Port de Mataró finalitza al 31 d’octubre a les 14h.

Presentació de Proposicions: Per Correu Electrònic a la següent adreça electrònica: info.portmataro@gencat.cat

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró