Webcams del port

Convocatòria de concurs de diversos locals disponibles a la zona comercial del Port de Mataró

El Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, en sessió Ordinària celebrada en data 15 de març de 2024, va adoptar l’acord següent:

 • Caducitat i disponibilitat dels locals comercials de la planta superior de la Zona Comercial del Port de Mataró: Locals números A1b, A2 i A3, i 1 terrassa, ubicats a la zona comercial del Port de Mataró, essent el còmput de superfície de domini públic de 117,65 metres quadrats dels locals i de 25 metres quadrats de terrassa (lineal).
 • Expedient de Renuncia i disponibilitat del local comercial de la planta inferior de la Zona Comercial del Port
  de Mataró: Local número 47 i porxo 47, ubicat a la zona comercial del Port de Mataró, essent el còmput de
  superfície de domini públic de 75,00 metres quadrats de local i de 20 metres quadrats de porxo.
 • Atès que els Locals números A1b, A2 i A3, i terrassa, i el Local 47 i porxo 47, han quedat a la lliure
  disposició del Consorci Port de Mataró, sha acordat que els interessats poden presentar les seves propostes en
  conformitat a lestablert al Plec de Bases del Concurs, el qual estarà a disposició dels interessats a les oficines
  del Consorci Port de Mataró (Pg. Callao s/n, (08301) de la ciutat de Mataró, Tel. 93 755 09 61) i a la seva web
  www.portmataro.org.

Termini

La convocatòria de concurs d’ús de diversos locals disponibles a la zona comercial del Port de Mataró finalitza el dia 9 de maig de 2024 a les 14 hores.

Documentació a presentar

Els concursants hauran de presentar la documentació que s’especifica en el Plec de
Bases del Concurs.

Presentació de proposicions

A les oficines del Consorci Port de Mataró, en suport paper, i també la documentació
continguda en un USB.

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró