Webcams del port

Resolució de convocatòria mitjançant el sistema selectiu de Concurs Oposició, d’una plaça de Guardamolls en relació amb les categories professionals de Personal Laboral del Consorci Port de Mataró

Resolució amb el llistat provisional de les persones admeses i excloses de la Plaça de Guardamolls:

Resolució amb el llistat definitiu de les persones admeses i excloses de la Plaça de Guardamolls:

Resolució de la Gerent del Consorci Port de Mataró

Resolució de Guardamolls

Resolució dels resultats finals de la plaça de Guardamolls

Resolució d’adjudicació definitiva de la plaça de Guardamolls

Adjudicació definitiva de la plaça de guardamolls del consorci port de mataró

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró