Webcams del port

Fase 2: Qué puc fer en un Port Esportiu?

Es permet la navegació d’esbarjo a les persones que es trobin a la mateixa regió sanitaria a la que esta amarrada l’embarcació. No podra superar-se l’ocupació del 75% de les persones autoritzades en els certiflcats de l’embarcació, excepte que convisquin juntes, que podran ocupar el 100% fins un maxim de 1O.

Es podran llogar embarcacions d’esbarjo, motos nautiques i artefactes d’esbarjo per persones que es trobin a la mateixa regió sanitaria que !’empresa de xarter. Activitats de turisme actiu i de naturalesa pera grups de f1ns a 20 persones. Reunions amb familiars i amics de fins a 15 persones.

Pesca esportiva i recreativa. En el cas d’anar acompanyat, si no es pot mantenir la distancia de seguretat, cal l’ús de mascareta. En les motos aquatiques només hi podra anar-hi 1 persona, excepte que convisquin junts. Activitat física no professional en qualsevol franja horaria, excepte en la reservada per persones de més de 70 anys (10:00h – 12:00h i 19:00h a les 20:00h). Practiques de navegació: Es permet a les persones de la mateixa regió sanitaria en la que esta amarrada l’embarcació, sense superar el 75% de les persones autoritzades en el certificat de l’embarcació, ni el límit del RD 875/2014. Els vaixells dedicats al transport turístic de passatgers, que no siguin de passatge tipus creuer, podran navegar i fondejar en les aigües adjacents d’aquests territoris. No es permet l’entrada de vaixells o embarcacions d’esbarjo estrangeres que no tinguin port d’estada a Espanya, excepte que la tripulació a bord sigui només professional.

Obertura de platges, respectant distancia de 2m i la normativa municipal. Obertura instal·lacions esportives cobertes amb cita previa, i 30% capacitat, per practica individual. Obertura de piscines pera ús esportiu cobertes i recreatives, amb 30% capacitat i cita previa.

Obertura d’hotels i d’allotjaments turístics amb limitacions. Ja es poden obrir zones comuns, maxim 1/3 de capacitat. Obertura de locals d’hostaleria i restauració pel consum dins del local, amb capacitat maxima del 40% i garantint les distancies de seguretat. Terrasses: 50% de capacitat maxima. Obertura de botigues i locals comercials minoristes amb aforament maxim del 40%.

Realització de congresos, i conferencies sense superar els 50 assistents, mantenint la distancia física de 2 metres. S’ha de promoure la participació no presencial. Es pot anar a revisar individualment l’embarcació si vise a la mateixa regió sanitaria.

L.’escar és obert, però he de mantenir les mesures de seguretat.

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró