Webcams del port

El Consorci Port de Mataró necessita cobrir un lloc de treball temporal per baixa laboral de servei bàsic de responsable d’atenció a l’usuari

Nom del lloc: Responsable d’atenció a l’usuari

Centre de treball: Port de Mataró, Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró

Localitat: Mataró (Maresme)

Jornada: 1772 hores en còmput anual. El calendari laboral comprendrà la distribució anual de la jornada d’acord amb l’horari, períodes de vacances i caps de setmana, diumenges i festius indicats.

Horari: Dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h i de 13:30h a 17:30h.

Caps de setmana alterns i festius: 10:00h a 13:00h compensats amb descans el dilluns següent. Cal establir un calendari a concertar amb la Direcció i coordinat amb la resta de companys de treball.

Retribució: 21.447,42€ bruts anuals.

Aquest lloc de treball és bàsic per la prestació dels serveis del Consorci com l’atenció als usuaris del port.

Termini de presentació: 30 de juliol de 2021

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró