Webcams del port

Mataró fixa un cànon d’activitat variable als locals comercials segons la facturació

El port de Mataró implantarà una mesura pionera en el concurs d’adjudicació dels 96 locals comercials, que està previst es resolgui durant el mes d’abril. El sistema establirà un cànon d’ocupació fix baix i un d’activitat variable en funció de la facturació dels establiments.

L’acció s’inscriu en el procés de canvi de transformació del port, que aposta per un nou model de gestió a través d’una inversió de 5,6 milions d’euros. Entre les obres previstes, hi ha l’adaptació del dic d’abric al canvi climàtic, la remodelació de la façana comercial amb més espais públics, una font lúdica i ornamental, accessos més amplis, més trams de carril bici, vestuaris per a grups, noves oficines d’entrada al port i una modernització del servei.

Aquest nou model de gestió es presenta un mes després de l’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya del Pla de Ports, que fixa un calendari d’accions per a l’any 2030. La gerent del port de Mataró, Margarita Díez, explica que “el pla contempla un nou model centrat en la prestació de serveis a la ciutadania i en la potenciació dels ports en centres de desenvolupament que possibiliti un efecte sinèrgic amb el territori que l’envolta”.

Per a fer-ho possible, el port aposta per la col·laboració públic-privada per a dur a terme els projectes. El canvi d’orientació es dirigeix cap a les activitats vinculades a la mar i en aquest context és on s’inscriu la convocatòria de concessions per a l’explotació dels locals comercials, que hauran d’estar relacionats amb les activitats marítimes.

Pla d’ubicacions i superfícies dels nous locals comercials.

Concessions d’entre 10 i 25 anys

L’anunci de la convocatòria, que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del passat 28 de gener, fixa en un mínim de 10 anys i en un màxim de 25, el termini per a atorgar les concessions administratives. El port de Mataró ja ha aprovat el plec de condicions, que ara està en el tràmit d’informació pública. El març vinent es permetrà la presentació d’ofertes, mentre que a l’abril s’adjudicaran les concessions.

Les accions anunciades pel port de Mataró formen part del Pla Estratègic 2016-2030, del qual ja s’han realitzat accions com la remodelació de la zona exterior per a millorar l’accessibilitat i els serveis públics. Mitjançant el concurs, es volen fomentar tres eixos d’activitat: oferir serveis nàutics que complementin les necessitats del port esportiu, amb 1.080 amarraments, diversificar i desenvolupar i complementar l’oferta d’oci i el foment de les activitats esportives del port.

Margarita Díez, gerent del port de Mataró, marca com a objectius immediats del pla estratègic, la necessitat de “crear un port obert a la mar, social i segur”. Dins de l’àmbit del port integrat, la iniciativa proposa “la millora dels accessos i la mobilitat sostenible i espais públics de qualitat”.

Vitamina Blava

La gerent assegura que la pandèmia de la Covid-19 ha estat un accelerador, que ha permès valorar conceptes com la proximitat, la sostenibilitat i la innovació. Per això, advoca perquè els ports “es converteixin en una píndola de Vitamina Blava, en la qual els canvis donaran una nova projecció i aquest estiu esperem poder veure un nou port de Mataró”.

Font: Naucher Global/David Rodríguez

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró