Webcams del port

Noves mesures organitzatives decretades per a la fase de represa

El passat 21 de juny de 2020, va finalitzar després de les successives pròrrogues, l’estat d’alarma decretat pel Real Decreto 463/2020.

Malgrat aquesta finalització, el Govern de la Generalitat ha elaborat un pla de represa a la normalitat on s’obliga a garantir una sèrie de mesures amb caràcter individual i aplicables directament a la ciutadania però també, una sèrie de mesures per a la organització d’esdeveniments i realització d’activitats que poden comportar l’aglomeració de diverses persones i on es podria generar un major risc de transmissió comunitària.

Les mesures prescrites per aquesta nova fase, van sortir publicades al DOGC el passat dia 19 de juny de 2020 en la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

En aquestes mesures que entren en vigor el pròxim 25 de juny de 2020, es continua contemplant el deure de protecció personal individual com la higiene freqüent de mans; l’ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat; la preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.

A part, es regulen tota una sèrie de mesures que serien directament a la organització d’esdeveniments i realització d’activitats que comportin la reunió de persones, així:

  • El decret de la Generalitat no marca percentatges d’aforaments, sinó que s’estableix un criteri general per a tots els sectors.
  • Els aforaments aniran associats a la distància de seguretat d’un metre i mig, amb flexibilització, quan hi hagi mesures organitzatives que ho permetin.
  • La distància haurà de tenir un equivalent de superfície de seguretat per a cada persona de 2,5 m2 .
  • En espais tancats, hi podrà haver un màxim de 1.000 persones, una xifra que es podrà elevar fins a 2.000 quan s’asseguin en seients preassignats i sempre mantenint la distancia de seguretat.
  • En espais oberts, hi podrà haver un màxim de 2.000 persones que podran créixer fins a 3.000 si hi ha seients preassignats i sempre mantenint la distancia de seguretat.
  • En el cas de l’organització d’esdeveniments o la realització d’activitats molt concorregudes, s’han de sectoritzar els espais i fer control de fluxos d’accés i sortida independents impermeables entre si.
  • Es pot reduir la distància física del metre i mig, i l’equivalent en superfície de 2,5 m2, si l’organització acompleix aquestes mesures: 1) ús de mascareta, 2) registre d’assistents i 3) s’incorporen mesures de circulació que evitin aglomeracions en encreuaments o punts de més afluència.

Per tant, en la celebració d’esdeveniments i altres activitats que comportin l’aglomeració de persones, s’ha de tenir especial cura en el compliment d’aquestes mesures de contenció i elaborar un protocol organitzatiu del que l’organitzador de l’esdeveniment i/o activitat en serà el directe responsable, donat que l’incompliment por comportar la imposició de sancions. Esment especial s’ha de fer respecte a la organització de la celebració de les Assemblees generals presencials dels Club Nàutics. Amb la finalització de l’estat d’alarma el passat 21 de juny de 2020, les Juntes Directives ja poden convocar als seus socis per a la seva celebració si bé quedaran sotmeses al compliment dels requisits anteriorment esmentats per a la celebració d’esdeveniments.

Finalment esmentar que aquestes normes continuaran vigents mentrestant continuï activat el Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Restem com sempre a la vostra disposició per a qualsevol aclariment,

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró