Webcams del port

Resolució de convocatòria del procés selectiu de dues places de Responsable d’Atenció a l’Usuari del Consorci Port de Mataró

Resolució de convocatòria del procés, mitjançant el sistema selectiu de Concurs d’oposició obert, en relació amb les categories professional de Personal Laboral del Consorci Port de Mataró

Llistat provisional d´admesos i exclosos en el Concurs Oposició de dues places de Responsables d’Atenció a l´Usuari

Resolució de la llista definitiva d’admesos i exclosos del concurs-oposició de resposanble d’atenció a l’usuari

Resolució de Qualificacions de la prova de coneixements del Concurs Oposició de dues places de Responsable d´Atenció a l´Usuari del Consorci Port de Mataró.

Resolució dels Resultats del Concurs de Mèrits de Concurs-Oposició de dues places de Responsable d´Atenció a l´Usuari del Consorci Port de Mataró

Resolució dels Resultats Finals amb proposta de contractació del Concurs de Mèrits de Concurs-Oposició de dues places de Responsable d´Atenció a l´Usuari del Consorci Port de Mataró

Resolució d´Adjudicació Definitiva del Procés Selectiu de dues places de Responsable d´Atenció a l´usuari.

Anunci del DOGC

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró