Webcams del port

Sol·licitud d’abonament anual d’accés amb vehicle al Port de Mataró

Poden sol·licitar el corresponent abonament anual d’accés amb vehicles al Port de Mataró, totes aquelles persones físiques i jurídiques, titulars del vehicle amb el qual es vol dur a terme l’accés, que estiguin autoritzades per a conduir vehicles a motor, disposin de la preceptiva assegurança obligatòria de vehicles a motor i, estiguin al corrent de pagament amb el Consorci Port de Mataró (no s’atorgarà l’abonament a aquelles persones que tinguin un deute pendent amb el Consorci Port de Mataró, per qualsevol concepte.

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró