Webcams del port

Tràmits

 
 
 
 

Tràmits

 

 

Instància genèrica: formular qualsevol sol•licitud, suggeriment, queixa o petició d’informació
Instància genèrica: formular qualsevol sol•licitud, suggeriment, queixa o petició d’informació (amb representant)
Comunicació prèvia d’activitats: comunicació d’activitats inòqües que no impliqui ocupació privativa de superfície ni excedeixi d’un mes de durada
Formulari de la promoció Navegar té premi per estades d’un o dos dies gratuïts als ports de la promoció
Formulari de sol•licitud d’abonament de dret d’accés al port
 

Altres enllaços d’interès

 

 

 
 

Procediments oberts

 

 

 

 

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró