Webcams del port

Procediments i tràmits

Tràmits freqüents

Sol.licitud de canvi de matrícula d’abonament anual d’accés amb vehicle
Instància genèrica: formular qualsevol sol•licitud, suggeriment, queixa o petició d’informació
Instància genèrica: formular qualsevol sol•licitud, suggeriment, queixa o petició d’informació (amb representant)
Comunicació prèvia d’activitats: comunicació d’activitats inòqües que no impliqui ocupació privativa de superfície ni excedeixi d’un mes de durada
Sol·licitud de transmissió de títol per defunció
Model d’atorgament de la representació
Formulari de la promoció Navegar té premi per estades d’un o dos dies gratuïts als ports de la promoció
Formulari de sol•licitud d’abonament de dret d’accés al port
Full d’autorització d’accés a embarcació
Sol·licitud de comunicacions prèvies d’activitats inoqües

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró