Webcams del port

Informació pública del projecte de reforma de l’aparcament del Port

Durant el Consell de Govern del Port de Mataró celebrat el 14 de desembre de 2022, es va presentar el projecte de redistribució i urbanització de l’aparcament existent del Port esportiu de Mataró. El projecte planteja redistribuir aquest espai per evitar l’entrada i sortida de vehicles al vial per diferents punts, concentrant l’accés de vehicles en un sol punt, davant del caixer. Per la limitació de la zona d’aparcament respecte el vial, s’utilitzaran parterres de vegetació.

Per altra banda, s’accentuarà l’ús del passeig de vianants, amb un pas de 3 metres d’amplada entre l’aparcament i el moll I i de 1,5 metres cap al vial. Així es farà un perímetre per vianants que connectarà l’actual zona de comercial amb la zona de bocana.

El projecte planteja 245 places d’aparcament, de les quals 7 estaran destinades a ser places accessibles, ubicades en els punts més propers als accessos de vianants de l’aparcament. A més, altres 6 a places es reservaran per la càrrega de vehicles elèctrics, estant situades a les places centrals del parterre lineal situat al sud de l’aparcament. El nou projecte d’aparcament també comptarà amb 22 places per motos i una zona rectangular de 287 reservada per a exposicions marítimes.

En quant a la il·luminació de l’aparcament, es desmuntaran els bàculs existents i s’instal·laran 8 noves lluminàries formades per fanals tipus prim i projectors LED. També s’actuarà al moll J per substituir el conducte d’aigua i les torretes telegestionades.

Subscriu-te a La Bocana, el butlletí trimestral del Port de Mataró